tiến độ xây dựng central premium
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
TIẾN ĐỘ DE CAPELLA 
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật
10/08/2017 10:28 Sáng
Mở bán: Đang cập nhật
Khởi công: Đang cập nhật
Bàn giao: Đang cập nhật
Tiến độ: Đang cập nhật